Това проучване се реализира от АТА48 ООД, по поръчка на клиента